سوالات متداول

طرح پرسش     جستجو

دانشجویان دکتری که در زمان ثبت نام ،گواهی زبان را به دانشگاه ارائه نمی دهند ،تا چه زمانی مهلت داده می شود؟

به دانشجویانی که در زمان ثبت نام ،گواهی زبان را ارائه ندهند تا پایان نیمسال اول جهت کسب نمره حد نصاب زبان فرصت داده خواهد شد .در غیر اینصورت،دانشجو موظف است جهت شرکت در آزمون زبان عمومی دانشگاه شهید چمران اهواز در دوره های آمادگی مرکز زبان دانشگاه شرکت کند.

کارشناس پاسخ دهنده: الهام صادقی
تاریخ پاسخ به سؤال: ۱۳۹۷/۰۹/۱۳
آیا تحصیلات همزمان برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی امکان پذیر می باشد؟

تحصیل همزمان دانشجو در سایر دوره های تحصیلی و موسسات آموزشی و پژوهشی ممنوع می باشد.

کارشناس پاسخ دهنده: الهام صادقی
تاریخ پاسخ به سؤال: ۱۳۹۷/۰۹/۱۳
در هر ترم حداقل و حداکثر چند واحد می توان گرفت؟

 

دانشجو در هر نیم سال تحصیلی موظف است حداقل 6 و حداکثر 10 واحد درسی را انتخاب کند.

توضیح : در نیم سال آخر مرحله آموزشی شرط اخذ حداقل واحد ضروری نیست.

کارشناس پاسخ دهنده: الهام صادقی
تاریخ پاسخ به سؤال: ۱۳۹۷/۰۸/۹
طول مجاز دوره دکترا چند ترم است؟

مدت تحصیل دردوره دکتری در هر دو شیوه آموزشی -پژوهشی و پژوهشی محور حداقل 6 و حداکثر 8 نیم سال است .

کارشناس پاسخ دهنده: الهام صادقی
تاریخ پاسخ به سؤال: ۱۳۹۷/۰۸/۲
حداقل معدل در دوره دکتری چند است ؟

با سلام 

میانگین کل قابل قبول در درس های مرحله آموزشی 16 از 20 است.

کارشناس پاسخ دهنده: الهام صادقی
تاریخ پاسخ به سؤال: ۱۳۹۷/۰۸/۲
حداقل نمره در دکتری چند است ؟

با سلام 

حداقل نمره قبولی در هر درس 14 از 20 می باشد.

کارشناس پاسخ دهنده: الهام صادقی
تاریخ پاسخ به سؤال: ۱۳۹۷/۰۸/۲
نمایش 6 نتیجه
از 1