دانشکده های دامپزشکی-الهیات و معارف اسلامی

کارشناس مقاطع ارشد و دکتری دانشکده های:

  • دامپزشکی
  •  الهیات و معارف اسلامی

 

نام و نام خانوادگی : زهره صدری 

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد 

تلفن : 2101 داخلی - (20 الی 33330010)061